© www.orthodoxes-kloster-maria-schutz.at 

Grčki-pravoslavni-manastir u Austriji

Pokrova Presvete Bogorodice

i Svetog Pajsija Svetogorca

Pokrovitelji

Pokrov Presvete Bogorodice Dan praznika: 01. oktobar Glavni   praznik   manastira   "Pokrov   Presvete   Bogorodice"   spaja   nas   sa   Konstantinopolj.Ovaj   praznik nas   vraća   na   svenoćno   bdenje   kada   se   Sv.   Andreju   jurodivom   Hrista   radi,   Presveta   Bogorodica     pojavila   iznad   vernog   naroda   i   obećala   zaštitu   Pravoslavnih   Hrišćana.   Zbog   toga   predajemo   naš manastir   zaštiti   Presvete   Bogorodice.   Pokazatelj   njenog   majčinog   blagoslova   je   ikona "Portaitissa",   koja   se   u   manastiru   poštuje   kao   pokrovitelj   i   zaštitnik.   Praznik   ikone   se takođe proslavlja kao Panigiri (glavni praznik) na Vaskršnji ponedjeljak svake godine.
Sveti oci Pajsije Svetogoraci Arsenije Kapadokijski Praznuju se : Sveti Pajsije12. jul, Sv. Arsenije 10. novembar 12. jula proslavljamo drugi glavni praznik manastira. Pored Pokrova Presvete Bogorodice, sv. Pajsije je drugi od pokrovitelja i zaštitnika našeg Svetog Manastita. Smatra   se   jednim   od   osnivača   našeg   matičnog   manastira   u   Grčkoj.   Bratstvo   se   moli   njemu   da posreduje   za   nas   pred   Gospodom.   Istovremeno   njegov   primer   i   reči   i   dela   su   za   Bratstvo   od velikog   značaja   za   napredovanje   u   monaškom   životu.   Njegov   kum   i   sveštenik   na   krštenju   i   krvni srodnik    je    bio    sveti    otac    Arsenije    iz    Kapadohije.    On    je    zaštitnik    našeg    matičnog    manastira. Zajedno sa sveti Paisijom on stoji u zaštiti i u nevolji i mučenju našeg matičnog manastira.        Bratstvo naše svete obitelji se nada u njihovu žaštitu i pomoć.

Sveti Episkop Liborije iz Le Mana

Dan praznika: 23. jula

Sveti     

Episkop     

Liborije     

se     

smatra     

u     

našem     

manastiru     

kao     

zaštitnik     

i     

pozivatelj

poslušnika(iskušenika),  

ovaj  

svetitelj  

se  

čudesno  

moli  

pred  

prestolom  

Gospodnjim  

za  

dolazak

poslušnika  

u  

naš  

manastir.  

Svake  

godine  

na  

njegov  

praznik,  

poslušnici  

odlaze  

da  

se  

poklone

njegovim  

moštima.  

Takođe  

naš  

manastir  

poseduje  

deo  

njegovih  

moštiju.  

Sveti  

Liborije  

pomozi

našim poslušnicima.

Sveti apostol Andrej Prvozvani

Dan praznika: 30. novembra

Sveti Andrej prvozvani je pokrovitelj mesta u kojem se nalazi naš manastir. Sveti Apostol Andrej je

takođe za nas  zaštitnik mesta i našeg manastira. Sveti Andrej nas takođe spaja sa Carigradom.

Sveti episkop Martin

Dan praznika: 11. novembra

Sveti  

Martin  

je  

rođen  

u  

Panoniji  

zbog  

toga  

se  

on  

smatra  

pokrovitelj  

Burgenland,  

u  

kome  

se  

naš

manastir   

nalazi.   

Stoga   

naš   

manastir   

proslavlja   

ovog   

divnog   

svetitelja.   

Takođe   

naš   

manastir

poseduje deo njegovih svetih moštiju.

Grčki-pravoslavni-manastir u Austriji Pokrova Presvete Bogorodice i Svetog Pajsija Svetogorca

Sveti novomučenici Rafail Nikolaj Irina i drugi postradali sa njima.

Praznuju se: Utorak posle Vaskrsa i 3. juli (pronalazak moštiju St. Rafaila)

Najpoznatiji  

svetitelji  

savremenog  

doba  

su  

Sv.  

Rafail,  

Nikolaj  

i  

Irina.  

Skoro  

u  

svakoj  

Crkvi  

u  

Grčkoj

mogu  

se  

njihove  

ikone  

videti.  

Takođe,  

naš  

manastir  

Pokrova  

Presvete  

Bogorodice,  

se  

njima  

sa

velikom usrdošću moli. Oni su na poseban način doprineli stvaranju Bratstva.

Sveti mučenici Austrije i sve zemlje Harzbuške Dan praznika: 01. novembar U   donjoj   trećini   ikone   vidite   Svete   Oprea,   Maksima,   Visariona,   Joana   i   Mojsija.   Sveti   Opera   je   bio farmer      Sv,   Visarion   bio   je   monah   sveštenik,   oni   su   umrli   oko   1765.   godine.   Godina   smrti   dva Sveta   mučenik   sveštenika   Joana   i   Mojsija   nije   tačno   poznat,   najverovatnije   su   postradali   u   drugoj polovini   18   veka   .   Svi   su   postradali      u   tvrđavi   Kufštajn,   kao   sto   je   to   prikazano   i   na   ikoni.   Sveti mučenik    sveštenik    Maksim    je    postradao    1914.    u    Gorlici    (sada    Poljska)    sa    rečima:    "Živelo Pravoslavlje"   na   usnama,   pogledajte   na   ikoni      drži   u   svojim   rukama   svitak   sa   tim   rečima.   U   sredini ikone   možete   videti   Svete   Atanasija,   Vasilja,   Grigorigorija   Vasilija,   oni   su   carinici   iz   Transilvanije. postradali   su   12.   novembra   1763   za   Pravoslavnu   Veru.   Na   vrhu   trećine   ikone   vidite   Svete   Arsenija   Kapadohiskog   i Pajsija Svetogorca, koji drže ikonu Bogorodice "Portaitissa".